Projektové práce

Firma Kalora a.s. nabízí projektové práce od studií proveditelnosti a studií úspor, přes územní a stavební řízení, až po realizační projekty, v areálech průmyslových závodů, bytových a občanských stavbách, inženýrské potrubní sítě, inženýrskou činnost.

Profese vytápění (teplovodní, horkovodní, parní, termoolejové):

 • Objektové kotelny na spalování plynu, oleje, uhlí, dřevní hmoty
 • Objektové výměníkové a předávací stanice
 • Nízkotlaké termoolejové kotelny a rozvody horkého termooleje
 • Tepelná čerpadla; solární panely
 • Potrubní rozvody ke spotřebičům
 • Výpočty potrubních sítí a návrhy hydraulického vyvážení
 • Návrhy dimenzí komínů a větrání kotelen

Profese chlazení (vodní, technologické):

 • Chladící vodní věže
 • Chladící kompresorové jednotky (chillery)
 • Potrubní rozvody chladící vody a nemrznoucích směsí

Profese zpětné získávání tepla:

 • Využití v rozvodech vytápění a ohřevu vody
 • Z kompresorů stlačeného vzduchu
 • Z dopalováků plynných emisí
 • Z technologií chlazení pomocí tepelného čerpadla

Profese centrální zásobování teplem:

 • Blokové centrální kotelny, výměníkové a předávací stanice
 • Venkovní a meziobjektové rozvody vytápění a teplé vody
 • Podzemní vedení kanálové, bezkanálové předizolované
 • Nadzemní vedení na patkách, na potrubních mostech

Profese zdravotně technické instalace:

 • Voda: pitná; požární; průmyslová
 • Kanalizace: splašková; dešťová; tuková; průmyslová
 • Plynovod: domovní, průmyslový, NTL, STL, návrh regulace tlaku plynu
 • Domovní čističky odpadních vod; přečerpávací stanice
 • Úpravny vody pro rozvody vytápění a chlazení

Profese skladování a rozvody technologických tekutin:

 • Stlačený vzduch; kompresorové stanice
 • Technické plyny např.: dusík N2; kyslík O2; hélium He; argon Ar
 • Oleje topné, technické
 • Laky
 • Chladiva např.: R410a; R32

Profese venkovní sítě zdravotně technických instalací:

 • Vodovody
 • Kanalizace splašková
 • Kanalizace dešťová
 • Plynovody

Profese požárně bezpečnostní řešení:

 • Kotelny
 • Výměníkové a předávací stanice
 • Bytové domy
 • Rodinné domy
 • Občanské stavby

Profese inženýrská činnost:

 • Činnosti v rámci stavebního řízení
 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů
 • Zajištění podání příslušného povolení na stavební úřad

Poptávky a dotazy možno zasílat, volat, mailovat na kontaktní adresu:

Kalora a.s. Cheb; Nám. B. Neumanna 6; 350 02 Cheb

Ing. Marcel Uldrich
vedoucí projekčního střediska
mob: 777 720 426
tel: 354 400 346
email: uldrich@kalora.cz

nebo na ústředí firmy:
tel: 354 400 321
email: info@kalora.cz